วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2566
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาคมตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเลเซอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมค่าไฟฟ้าสาธารณะ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
ซื้อหมึกเลเซอร์ หมึกอิ้งเจ้ท ดรัมแม่แบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงอาคารบริเวณด้านหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงอาคารบริเวณด้านหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงอาคารบริเวณด้านหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง