วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.พ. 2566
ซื้อสายดับเพลิง 3 ชั้น สังเคราะห์ ขนาด 2.50 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
ซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้าดิจิตอล ขนาด 14 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ A๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งรวงทอง (สายแสงจันทร์ทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ บ้านเสือชะเง้อ (สายเจริญ-อวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ บ้านเสือชะเง้อ (สายแยงแซอะเฉิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งรวงทอง (สายครัวคุณยาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง