วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเสือชะเง้อ สายเลียบคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้โครงเหล็กบุฟองน้ำ จำนวน 30 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
ซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 5 หลัง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
ซื้อโต๊ะพับหน้าโฟเมก้าสีขาว ขาเหล็กชุปโครเมียม จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายคลองเศรษฐี หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต (สายหน้าบ้านตาหร่าย) ม.10 บ้านโนนสีทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุการศึกกษา/สื่อการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุการศึกษา/สื่อการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งรวงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต พร้อมบ่อพักและเทคอนกรีตทับหลังท่อ (สายหน้าบ้านนางอั้ว) ม.10 บ้านโนนสีทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต พร้อมบ่อพักและเทคอนกรีตทับหลังท่อ (สายบ้านนางสาวนภาพร-ไปถนนสายหนองกี่ลำปลายมาศ) ม.7 บ้านสุขสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง