วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
จ้างเทคอนกรีตขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าวัดทุ่งรวงทอง)หมู่12 บ้านทุ่งรวงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค1050 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเลเซอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง