วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบริเวณถนนตัดใหม่เส้นทางมาวัดอาศรมบรมครูหลวงปู่โลกอุดร)บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายลานมันเอื้อมพร) บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2564
จ้างขุดวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง (ถนนสายครัวคุณยาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง (สายทุ่งรวงทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
ซื้ออุปกรณ์ในการเลือกตั้ง โครงการการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตามโครงการการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้ายตามโครงการการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลวงศรีสำราญถึงสวนนางส้มจีน) บ้านสระหลวง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
จ้างเบิกจ่ายค่าอัดคลิปสปอตโฆษณาและรถโฆษณาประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้งตามโครงการการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง