วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 บ้านโนนสีทอง จากบ้านนางเย็นถึงถนนลาดยางตะวันตกตาปู่เสือชะเง้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
ซื้อลูกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ (เปลี่ยนยางนอก ยางใน รองยางรถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(โคมไฟถนน LED ๑๐๐ w พร้อมเเป้บเเละขาจับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
ซื้อโซฟาชุดรับเเขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมเเซมไฟฟ้าสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมเเซมเเละล้างเครื่องปรับอากาศสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2567
ซื้อโซฟาชุดรับเเขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง