วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ส.ค. 2564
ซื้อถังขยะพลาสติก พร้อมเจาะรูและหูจับสองข้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
ซื้อถังขยะแบบพลาสติกให้ประชาชนในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งรวงทอง
3  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งรวงทอง
3  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา (แห่งที่ 1)
3  ส.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา (ศพด.แห่งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้อที่นอนปิกนิคพร้อมหมอน มุ้งสปริง ผ้าห่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งรวงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง