วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งรวงทอง
3  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งรวงทอง
3  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา (แห่งที่ 1)
3  ส.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา (ศพด.แห่งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้อที่นอนปิกนิคพร้อมหมอน มุ้งสปริง ผ้าห่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งรวงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (เปลี่ยนยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโนนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง