วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.พ. 2567
ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ (เปลี่ยนยางนอก ยางใน รองยางรถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(โคมไฟถนน LED ๑๐๐ w พร้อมเเป้บเเละขาจับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
ซื้อโซฟาชุดรับเเขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมเเซมไฟฟ้าสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมเเซมเเละล้างเครื่องปรับอากาศสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2567
ซื้อโซฟาชุดรับเเขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2567
ซื้อผ้าคลุมโต๊ะเเละผ้าคลุมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
จ้างถมดินพร้อมลงลูกรังปรับพื้นที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่12 บ้านทุ่งรวงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง