วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ค. 2563
จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
ซื้อซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า 220V จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
ซื้อเครื่องวัดอุณภูมิร่างกาย เทอร์โมมิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างลานมันเอื้อมพร) บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเสือชะเง้อ หมู่ที่ 5 (สายลาดยางไปบุกระสัง-สี่แยกคลอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเสือชะเง้อ หมู่ที่ 5 (สายลาดยางไปบุกระสัง-สี่แยกคลอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
จ้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่10 บ้านโนนสีทอง สายลานมันทวีผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง