วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำผ้าเเพร ลูกโป่ง จุดพลุ ตามโครงการเเข่งขันกีฬาต้านตาเสพติดประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาวงดุริยางค์ตามโครงการเเข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
ซื้อถ้วยรางวัล สำหรับเป็นรางวัลในการเเข่งขันกีฬา ตามโครงการเเข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดเตรีมสนามเเข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่13/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการเเข่งขันกีฬาประจำปี2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
ซื้อชุดกีสำหรับใช้ในการเเข่งขันกีฬา โครงการกีฬาต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
ซื้อถ้วยรางวัล สำหรับเป็นรางวัลในการเเข่งขันกีฬา ตามโครงการเเข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
ซื้อถ้วยรางวัล สำหรับเป็นรางวัลในการเเข่งขันกีฬา ตามโครงการเเข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
ซื้ออุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในการเเข่งขัน ตามโครงการเเข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2566
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา (ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง