วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ย. 2566
จ้างเหมาอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ในการออกหน่วยแพทย์ พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
จ้างเหมาอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ในการออกหน่วยแพทย์ พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2566
จ้างเหมาติดตั้งตาข่ายเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทวงรวงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลน์ติกคอนกรีต (สายประชาชื่น) หมู่ที่ 5 บ้านเสือชะเง้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  พ.ย. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา (ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา (ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง