วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ซัมเมอร์ส 1.5 แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีต พร้อมบ่อพัก สายปากทางเข้าบ้านเสือชะเง้อ เชื่อมบ้านสุขสำราญ
1  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 12 (สายครัวคุณยาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
จ้างเหมาสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง