องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th

 
 
 


โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565


วันนี้ 13 ก.ค.65 เวลา 8.00 น. นางสาวอำพร ทิพย์ลม นายก อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสืบสานประเพณีเข้าพรรษา โดยทำการแห่เทียนพรรษาที่ประดับตกแต่งอย่างงดงาม พร้อมด้วยถวายชุดไทยธรรม และผ้าอาบน้ำฝนแด่คณะสงฆ์ ได้แก่ วัดโนนทอง,สำนักสงฆ์โนนงิ้ว และวัดสระหลวง เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง วัด โรงเรียน และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา

2022-08-01
2022-07-18
2022-05-19
2022-04-18
2022-03-25
2022-02-01
2022-02-01
2022-01-26
2022-01-26
2022-01-13