องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 81 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ก.พ. 2565 ]68
2 คู่มือ การลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในครัวเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 26 ม.ค. 2565 ]41
3 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 24 ม.ค. 2565 ]43
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 14 ม.ค. 2565 ]52
5 การรับรองไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฏหมายที่ดิน [ 20 ธ.ค. 2564 ]116
6 การกำหนดประเภทด่านป่าไม้ [ 17 ธ.ค. 2564 ]112
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 16 พ.ย. 2564 ]47
8 คู่มือการสมัครรับเลือกตั้ง อบต [ 1 ต.ค. 2564 ]129
9 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 1 ต.ค. 2564 ]40
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 8 ก.ย. 2564 ]143
11 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 25 ส.ค. 2564 ]147
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 17 ส.ค. 2564 ]135
13 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 27 ก.ค. 2564 ]148
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 1 มิ.ย. 2564 ]40
15 รายงานผลการประเมิน ITA ปี 2563 [ 31 พ.ค. 2564 ]172
16 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 11 พ.ค. 2564 ]148
17 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]143
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 20 เม.ย. 2564 ]138
19 ประชาสัมพันธ์การเสียที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]134
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาเรื่อง รูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 1 เม.ย. 2564 ]136
 
หน้า 1|2|3|4|5