องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 70 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 8 ก.ย. 2564 ]1
2 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 25 ส.ค. 2564 ]8
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 17 ส.ค. 2564 ]2
4 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 27 ก.ค. 2564 ]11
5 รายงานผลการประเมิน ITA ปี 2563 [ 31 พ.ค. 2564 ]18
6 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 11 พ.ค. 2564 ]13
7 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]15
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 20 เม.ย. 2564 ]14
9 ประชาสัมพันธ์การเสียที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]11
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาเรื่อง รูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 1 เม.ย. 2564 ]10
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 26 ก.พ. 2564 ]15
12 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 5 ก.พ. 2564 ]10
13 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 27 ม.ค. 2564 ]11
14 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 25 ม.ค. 2564 ]10
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง [ 4 ม.ค. 2564 ]10
16 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 15 ธ.ค. 2563 ]15
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่อง เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) [ 8 ธ.ค. 2563 ]11
18 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 10 พ.ย. 2563 ]11
19 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]14
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]11
 
หน้า 1|2|3|4