องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  ประชาสัมพันธ์
   
  โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565
   

วันนี้ 13 ก.ค...

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือตอบแบบสำ...
   

กรมส่งเสริมการปกครองท...

  กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
   

ในกิจกรรมดังกล่าวมีการตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ตรวจATK)ทั้งหมดก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ในงานมีกิ...

 
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ปี65
จิตอาสา อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา

 

 
ความพึ่งพอใจในการให้บริการประชาชนของอบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2557
Updated Dec 25,2019