องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th

 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2557
Updated Dec 25,2019
  แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  โครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 การท...
  โครงการอบรมป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยให้กับเยาวชนในพ...
 

 
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ปี65

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ตำบลทุ่งกระตาด อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210
โทรศัพท์ 0-4464-1512, 0-4464-1513 / โทรสาร 0-4464-1513
E- mail: admin@tungkratadpatthana.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign