องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นางสาวอำพร ทิพย์ลม

นายก อบต. ทุ่งกระตาดพัฒนา

โทร.061-1536293


นายบุญธรรม ช่อจำปา
นายสมหมาย บุญประกอบ

รองนายก อบต. คนที่ 1

รองนายก อบต. คนที่ 2

โทร.061-0902616
โทร.065-3204644

นายสมพงษ์ กลมกล่อม

เลขานุการนายก อบต.

โทร.089-8469825