องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]1
2 รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]14
3 รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]18
4 รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]33
5 รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 2 มิ.ย. 2565 ]45
6 รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]61
7 รายงานผลการตรวจสอบและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่30 กันยายน 2564 [ 8 เม.ย. 2565 ]70
8 รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]73
9 รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]72
10 รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]85
11 รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือธันวาคม 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]93
12 รายงานรับ จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน [ 30 พ.ย. 2564 ]113
13 รายงานงบเดือนตุลาคม 2564 ปีงบประมาณ 2565 [ 31 ต.ค. 2564 ]124
14 รายงานรับ จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ต.ค.2563-30 ก.ย.2564) [ 29 ต.ค. 2564 ]116
15 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม [ 4 ต.ค. 2564 ]122
16 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]131
17 รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]150
18 รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]142
19 รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]150
20 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]154
 
หน้า 1|2|3