องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 49 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 2 มี.ค. 2566 ]7
2 รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]8
3 รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]15
4 รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]13
5 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]27
6 รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]28
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา รายงานการรับจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 [ 26 ต.ค. 2565 ]30
8 รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]38
9 รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]44
10 รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]53
11 รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]67
12 รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 2 มิ.ย. 2565 ]83
13 รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]94
14 รายงานผลการตรวจสอบและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่30 กันยายน 2564 [ 8 เม.ย. 2565 ]106
15 รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]110
16 รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]108
17 รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]120
18 รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือธันวาคม 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]129
19 รายงานรับ จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน [ 30 พ.ย. 2564 ]153
20 รายงานงบเดือนตุลาคม 2564 ปีงบประมาณ 2565 [ 31 ต.ค. 2564 ]161
 
หน้า 1|2|3