องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 20 เม.ย. 2564 ]172
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายนํ้า หน้าวัดโนนงิ้ว บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 12 โดยวิธี เฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2562 ]180
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองเศรษฐี หมู่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2562 ]178
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะวันตก ตาปู่บ้านศริสง่า หมู่ที 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2562 ]176
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รางก่อสร้างวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเสือชะเง้อ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2562 ]200
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบสทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบ้างซ่อมแซมถนนสูกรังหมู่ที 5บ้านเสือชะเง้อ(สายประปา)โคยวิธี เฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2561 ]182
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หยู่ที่ 3 บ้านโนนทอง (สายลานมัน) โดยวิธี เฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2561 ]197
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง (สายฟาร์มไก่) โดยวิธี เฉพาะเจาะจง [ 12 ธ.ค. 2561 ]180
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ต.ค. 2561 ]178
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรึ๋อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง เส้นท้ายทุ่ง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง [ 24 ต.ค. 2561 ]181
11 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง ตำทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 7 ก.พ. 2561 ]145
12 ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งรวงทองหมู่ที่ ๑๒ และโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านทุ่งรวงทองหมู่ที่ ๑๒ [ 14 ก.ย. 2560 ]170
13 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งรวงทองและโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านทุ่งรวงทองหมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 22 ส.ค. 2560 ]168
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาเรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาหมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 30 ธ.ค. 2558 ]233
15 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ [ 13 ม.ค. 2558 ]210
16 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ จำนวน 1 โครงการ [ 13 พ.ย. 2557 ]203
17 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำหมู่ที่ 5 บ้านเสือชะเง้อและโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตทับหลังท่อหมู่ที่ 10 บ้านโนนทอง [ 27 ส.ค. 2557 ]184
18 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายจำนวน ๑ คันด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 23 พ.ค. 2557 ]151
19 ประกาศจ้างเหมารถปรับอากาศพิเศษแบบ ๒ ชั้น ๘ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง [ 2 พ.ค. 2557 ]165
20 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีลหมู่ที่ 1,และหมู่ที่ 3 [ 30 เม.ย. 2557 ]161
 
หน้า 1|2