องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายนํ้า หน้าวัดโนนงิ้ว บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 12 โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายนํ้า หน้าวัดโนนงิ้ว บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 12 โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ส.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทุ่่งกระตาดพัฒนา