องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รางก่อสร้างวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเสือชะเง้อ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รางก่อสร้างวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเสือชะเง้อ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทุ่่งกระตาดพัฒนา