องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th

 
 
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]67
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการลดใช้พลังงานขององคืการบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา รอบ12เดือน (กันยายน2563ถึงสิงหาคม2564) [ 17 ก.ย. 2564 ]73
3 โครงการก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 30 เม.ย. 2564 ]147
4 โครงการก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 29 เม.ย. 2564 ]150
5 โครงการก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 31 มี.ค. 2564 ]153
6 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]153
7 รายงานผลโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]167
8 โครงการก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 30 มิ.ย. 2563 ]150
9 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 30 ก.ย. 2562 ]148
10 รายงานผลโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 19 ก.ย. 2562 ]164
11 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 7 มิ.ย. 2562 ]166
12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฎิบัติ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]149
13 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 [ 4 ต.ค. 2561 ]156
14 โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝ่อยชุมชน จังหวัดสะอาด จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]182
15 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]153
16 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา (รอบ ๑๒ เดือน) [ 2 ก.ค. 2561 ]161
17 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(2560-2562) รอบที่ 2 [ 31 ต.ค. 2560 ]183
18 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(2560-2562) รอบที่ 1 [ 28 เม.ย. 2560 ]164