องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th

 
 
 


โครงการอบรมป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยให้กับเยาวชนในพื้นที่ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565


โครงการอบรมป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยให้กับเยาวชนในพื้นที่ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาโดยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์วันที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ. 25๖5 เวลา 09.00-12.00 น.ณ โรงเรียนนิภาศิริ ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

2023-04-18
2023-04-03
2023-04-01
2023-03-01
2023-01-06
2022-12-20
2022-10-10
2022-09-28
2022-09-07
2022-09-02