องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th

 
 
รายงานการประชุม


การประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 30 สิงหาคม 2562

    รายละเอียดข่าว

บันทึกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒



    เอกสารประกอบ

การประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 30 สิงหาคม 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทุ่่งกระตาดพัฒนา