องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 การทำแหนมซี่โครงหมู


โครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์วันที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ. 25๖5 เวลา 09.00-12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

2024-04-01
2024-01-30
2023-12-12
2023-12-05
2023-09-29
2023-08-30
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-09
2023-08-09