องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 102 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 12 ก.ย. 2566 ]30
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา พ.ศ.2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]32
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่องผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน [ 3 ม.ค. 2566 ]70
4 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]36
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบพนักงานส่วนตำบล [ 7 ธ.ค. 2565 ]60
6 " ธงไตรรงค์ ธำรงไทย " เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับธงชาติไทย [ 16 พ.ย. 2565 ]54
7 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน [ 21 ต.ค. 2565 ]106
8 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ประจำปี2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]41
9 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]33
10 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 [ 24 ส.ค. 2565 ]31
11 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]32
12 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 65 รอบ 28 กรกฎาคม 2565 [ 28 ก.ค. 2565 ]41
13 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 26 ก.ค. 2565 ]33
14 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 9 มิ.ย. 2565 ]32
15 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]32
16 ประชาสัมพันธ์เรื่องน้ำเสีย ปี2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]40
17 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ก.พ. 2565 ]162
18 คู่มือ การลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในครัวเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 26 ม.ค. 2565 ]143
19 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 24 ม.ค. 2565 ]150
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 14 ม.ค. 2565 ]154
 
หน้า 1|2|3|4|5|6