องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน    เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทุ่่งกระตาดพัฒนา