องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th

 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2557
Updated Dec 25,2019  ประชาสัมพันธ์...เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustain...
  โครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชน การทำขนมใส่ไส้มะพร้าว โคร...
  โครงการส่งเสริมสุขอนามัยและเฝ้าระวังโรคติดต่อในเด็...
 

 
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ปี65

 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210
โทรศัพท์ 0-4464-1512, 0-4464-1513 / โทรสาร 0-4464-1513
E- mail: admin@tungkratadpatthana.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign