องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th

 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 15 ธันวาคม 2565 [ 15 ธ.ค. 2565 ]37
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 26 กันยายน 2565 [ 26 ก.ย. 2565 ]37
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 วันที่ 30 สิงหาคม 2565 [ 30 ส.ค. 2565 ]34
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 22 ส.ค. 2565 ]34
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 15 สิงหาคม 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]35
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 1 สิงหาคม 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]38
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 27 มิถุนายน 2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]35
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 13 มิถุนายน 2565 [ 13 มิ.ย. 2565 ]39
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 5 เมษายน 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]37
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 18 มกราคม 2565 [ 18 ม.ค. 2565 ]35
11 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ครั้งแรก 30 ธันวาคม 2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]34
12 การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 /2563 วันที่ 21 ธันวาคม 2563 [ 25 ธ.ค. 2563 ]213
13 การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 28 กันยายน 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]225
14 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 31 ส.ค. 2563 ]270
15 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 17 ส.ค. 2563 ]229
16 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 30 มิ.ย. 2563 ]224
17 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 28 ก.พ. 2563 ]221
18 การประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 31 ตุลาคม 2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]229
19 การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1วันที่ 24 กันยายน 2562 [ 25 ก.ย. 2562 ]217
20 การประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 30 สิงหาคม 2562 [ 2 ก.ย. 2562 ]212
 
หน้า 1|2