องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th

 
 
รายงานการประชุม


การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1วันที่ 24 กันยายน 2562

    รายละเอียดข่าว

บันทึกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒    เอกสารประกอบ

การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1วันที่ 24 กันยายน 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทุ่่งกระตาดพัฒนา