องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th

 
 
แผนพัฒนา3 ปี /อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัมนา [ 14 มิ.ย. 2562 ]231
2 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 ม.ค. 2561 ]239
3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท. [ 2 ม.ค. 2561 ]245
4 ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน [ 14 ก.พ. 2557 ]357
5 ส่วนที่ 1 บทนำ [ 14 ก.พ. 2557 ]236
6 ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา [ 14 ก.พ. 2557 ]233
7 ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา [ 14 ก.พ. 2557 ]239
8 ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา [ 14 ก.พ. 2557 ]239
9 ส่วนที่ 6 การนำแผนพัฒนาสามปีสู่การปฎิบัติและการติดตามประเมินผล [ 14 ก.พ. 2557 ]241