องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์เรื่องน้ำเสีย ปี2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์เรื่องน้ำเสีย ปี2565
 
ผังระบบข้อมูลน้ำเสีย
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทุ่่งกระตาดพัฒนา