องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ประจำปี2566

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ประจำปี2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทุ่่งกระตาดพัฒนา