องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรม

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาเรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา(ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป)    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรม
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทุ่่งกระตาดพัฒนา