องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบพนักงานส่วนตำบล

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฎิบัติการ    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบพนักงานส่วนตำบล
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทุ่่งกระตาดพัฒนา