องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมสุขอนามัยและเฝ้าระวังโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งรวงทอง


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งรวงทอง ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งรวงทอง ในปีงบประมาณ 2566 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

โดยดำเนินโครงการในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 มีนายสมหมาย บุญประกอบ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาเป็นประธานเปิดโครงการ

 

 

2024-01-30
2023-12-12
2023-12-05
2023-09-29
2023-08-30
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-09
2023-08-09
2023-08-07