องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชน การทำขนมใส่ไส้มะพร้าว โครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ประจำปี 2566 โดยมีประชาชนที่สนใจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา จาก 7 หมู่บ้าน  โดยมีนางสาวอำพร ทิพย์ลม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการดังกล่าว ในวันที่ 30 สิงหาคม 2566

2024-01-30
2023-12-12
2023-12-05
2023-09-29
2023-08-30
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-09
2023-08-09
2023-08-07