องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 107 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานผลการประเมิน ITA ปี 2563 [ 31 พ.ค. 2564 ]287
42 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 11 พ.ค. 2564 ]242
43 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]230
44 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 20 เม.ย. 2564 ]217
45 ประชาสัมพันธ์การเสียที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]222
46 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาเรื่อง รูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 1 เม.ย. 2564 ]214
47 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 26 ก.พ. 2564 ]221
48 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 5 ก.พ. 2564 ]216
49 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 27 ม.ค. 2564 ]218
50 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 25 ม.ค. 2564 ]212
51 รายงานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ.อปท) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 5 ม.ค. 2564 ]88
52 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง [ 4 ม.ค. 2564 ]223
53 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 15 ธ.ค. 2563 ]215
54 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่อง เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) [ 8 ธ.ค. 2563 ]216
55 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 10 พ.ย. 2563 ]209
56 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]203
57 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]199
58 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่อง แผนการจัดเก็บและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]190
59 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 24 ก.ย. 2563 ]214
60 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 24 ส.ค. 2563 ]198
 
|1|2หน้า 3|4|5|6