องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 107 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 17 ก.ย. 2562 ]215
82 [ 5 ก.ย. 2562 ]189
83 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 29 ส.ค. 2562 ]203
84 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 7 ส.ค. 2562 ]249
85 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 9 ก.ค. 2562 ]188
86 รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 [ 29 มี.ค. 2562 ]281
87 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาเรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 28 ธ.ค. 2561 ]201
88 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาพัฒนา [ 9 พ.ย. 2561 ]186
89 ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]186
90 ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]207
91 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานคลัง [ 1 ต.ค. 2561 ]192
92 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 1 ต.ค. 2561 ]229
93 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา [ 28 ก.ย. 2560 ]198
94 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาเรื่อง ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งรวงทองหมู่ที่ ๑๒ และโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านทุ่งรวงทองหมู่ที่ ๑๒ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 14 ก.ย. 2560 ]262
95 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งรวงทองและโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านทุ่งรวงทองหมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 22 ส.ค. 2560 ]203
96 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 16 พ.ค. 2560 ]201
97 สถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 5 ม.ค. 2560 ]206
98 เชิญประชาชนชำระภาษีประจำปี 60 [ 1 ม.ค. 2560 ]218
99 สรุป กิจกรรมการส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 1 พ.ย. 2559 ]202
100 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปี 2560 [ 1 ต.ค. 2559 ]256
 
|1|2|3|4หน้า 5|6